Jak neztratit rozum v nerozumné době

O falešných představách, iluzích a předsudcích

Tahle kniha je o moudrosti a stupiditě. O rozumu a iracionalitě. O falešných představách, iluzích a předsudcích, které máme o světě, druhých lidech i sobě samých. Svět se od doby, kdy jsme se narodili, změnil víc než kdykoli v historii. A proměna se nezastavuje. Technologie jednadvacátého století uhání vpřed raketovou rychlostí a nikdo ani náhodou neví, v jakém světě budeme žít za deset nebo padesát let. Aniž bychom ho dokázali řídit, uháníme na digitálním koni do neznáma a namlouváme si, že třímáme otěže pevně v rukou. Usilovně pracujeme na stále chytřejších strojích a zapomínáme na to, že právě my – lidé – jsme těmi, kdo ve svých hlavách nosí dávno vyhynulý svět minulosti. Své podstatě, tomu zvířeti v nás ale utéct nedokážeme. Zatím máme štěstí – ještě jsme sami sebe nesmazali z povrchu zemského. Abychom ale jako druh přežili i nadále, stojí před námi zásadní výzva – postavit se své iracionalitě. Těmi nejdůležitějšími schopnostmi, bez kterých se neobejdeme, je schopnost kvalitně nakládat s informacemi, kriticky myslet a naučit se vycházet s tím iracionálním zvířetem uvnitř každého z nás. K tomu, aby nám ale to přemýšlení k něčemu bylo, je třeba začít se zabývat i opačným pólem – totiž stupiditou. O moudrosti toho už byla napsána spousta, o hlouposti bohužel jen málo. A to přestože nás ovlivňuje v míře větší než malé.

Řekli o knize

„Při vyšetřování válečných zločinů jsem se přesvědčil, že fake news dokážou za určitých podmínek vyvolat vyvraždění stovek nevinných lidí. O co jednodušeji zlo lež vytváří, o to složitěji pak pravda zlo přemáhá. Kritické myšlení je klíčovou pomůckou pro navigaci v současném informačním přehlcení. Proto velký dík Petrovi za jeho knihu, která poskytuje účinný nástroj pro orientaci ve spleti sofistikovaných lží a rafinovaných polopravd, jež nás denně obklopují.“
Vladimír Dzuro ­– vedoucí kanceláře Úřadu pro vnitřní záležitosti OSN v New Yorku, autor knihy „Vyšetřovatel“
  
„Když jsme s Petrem Nutilem před šesti lety zakládali portál Manipulátoři.cz, problematika fake news byla na komunikačním trhu mimořádně podceňovaná. Od té doby se situace změnila: boj proti dezinformacím nabyl podoby křižáckého tažení. Obě vyhrocené podoby přístupu k fake news jsou pomýlené. Jsem rád, že Petr ve své nové knize ukazuje východisko. Je jím střízlivé, racionální uvažování.“
Ondřej Fér – Faktika.cz
  
„Epochální vynález internetu proměnil způsob příjmu informací, jimiž živíme své mozky. Z takových vynálezů se radujme, ale mějme se na pozoru před nástrahami, které chystají pro naše duše. Nejen o tom je tato kniha.“
Marek Hilšer – senátor
 
 „Ne, tato kniha sama o sobě nemůže nic změnit. Ano, měl by si ji přečíst každý, ale nestane se tak. Proč? Odpověď vložil autor hned do nadpisu první kapitoly: „Ignorance plodí sebevědomí.“ Čeká nás tedy další válečné nadšení jako v roce 1914, kdy průvody pochodující ulicemi provolávaly slávu válce a hanbu nepříteli? Zvolíme si do čela dalšího psychopata jako Němci v roce 1933? Ne nutně. Stačí „maličkost“ – aby si každý přečetl takovouto knihu!“
Jan Kužník – novinář a publicista
 
 „To nejlepší, co pro sebe můžete udělat, je rozbít své dosavadní představy o světě a o tom, jak dobře, respektive spíš špatně, ho vnímáte a chápete. A také si koupit tuto knihu. Protože k tomu prvnímu kroku ji nutně potřebujete.“

Leoš Kyša –  spisovatel, novinář, scénárista, popularizátor vědy, místopředseda Českého klubu skeptiků Sisyfos
  
„Přestože dokážeme vytvářet a využívat moderní technologie, náš mozek se stále řídí základními instinkty, a proto jsme schopni uvěřit emocionálním textům před skutečností. Proč tomu tak je, přibližuje tato kniha.“
Josef Džubák – zakladatel serveru HOAX.CZ
  
„Od Sokrata po Roslinga, od filozofie po moderní technologie, od minulosti po současnost. To vše nová kniha Petra Nutila nabízí. Představuje tak povedeného průvodce k pochopení dnešního světa.“
Miloš Gregor – spoluzakladatel projektů Zvolsi.info a Fakescape, odborný asistent na katedře politologie FSS MU
  
“Ať už se považujete za výlučně racionálního člověka, či se řídíte jen emocemi, tato kniha vás donutí přemýšlet o tom, proč jednáte právě tak, jak jednáte. Při čtení budete více pochybovat o druhých i o sobě, abyste nakonec spatřili záblesk naděje na lepší svět.”
Ludmila Hamplová – Zdravotnickydenik.cz, publicistka specializující se na dezinformace na poli medicíny
 
 “Je jen málo děl věnujících se tak složité problematice, jako je vnímání reality kolem nás, jejímu zjednodušování, kritickému myšlení nebo podléhání různým iluzím, která jsou zároveň čtivá a zábavná. Kniha Petra Nutila, už druhá z tohoto ranku, je přesně taková.”
Petr Musil – ekonomický redaktor webu CNN Prima NEWS, odborný asistent Vysoké školy polytechnické Jihlava