Jestliže – pak

| Glosy

Dovolím si ocitovat několik úvodníků kapitol z knihy Češi: Proč jsme kdo jsme od Františka Koukolíka. Při troše dobré vůle by se mohly stát dobrým výchozím bodem k programu realistické politiky, která by nám myslím jen prospěla.

Jestliže národ (a jeho stát) nedohlíží na to, aby míra kooperace ve všech sociálních vrstvách převyšovala míru podrazáctví a podíl parazitů, jestliže to neučí své děti od mateřské školky, jestliže nedbá na rovnovážný a dynamický vztah mezi skupinou a jedincem (práva jedince nemohou převyšovat práva skupiny, skupina musí zajistit ochranu práv jedince), pak tento národ ohrožuje svou existenci.

Jestliže národ ( a jeho stát) chápe pravicovou nebo levicovou ideologii jako výlučný způsob řešení problémů, může jít o projev stupidity a může se poškozovat v obou případech.

Jestliže výrazně roste a/nebo je vysoký podíl dlouhodobě nezaměstnaných a chudých lidí, pak roste podíl chronicky stresovaných lidí a spolu s tím míra ohrožení a poškozování národa i státu.

Jestliže národ (a jeho stát) dostatečně nepečuje o výchovu k rodičovství, jestliže dostatečně nepodporuje rodiny s dětmi, jestliže své děti nechrání, pak ohrožuje svou existenci.

Jestliže se národ (a jeho stát) nechová ke své ženské polovině všestranně spravedlivě, jestliže ženy nejsou při respektování všech biologických a psychologických odlišností sociálně, právně a ekonomicky rovné mužům, pak národ poškozuje své možnosti.

Jestliže budou Češi sami sobě a svým bližním předstírat, že jsou ve vztahu k budoucnosti národa a státu výrazně optimističtí, což se v některých sociálních kruzích považuje za povinnost, nebo tomu dokonce budou věřit, pak ohrožují sami sebe, tak své bližní.

Líbil se vám článek? Podpořte mě na Patreonu!
Become a Patron!

Comments are closed.