Od konzumentů k tvůrcům

| Glosy

Několik krátkých výpisků z knihy Život v médiích z pera Marka Deuze: „Současný diskurz o (mediálních) dovednostech a kompetencích potřebujeme k tomu, abychom podle ukazatelů mediovaného životního světa zacházeli s mediální gramotností jako s něčím, co má hodnotu pro naše přežití.

„Životní svět, který prožíváme nejpříměji, bezprostředně a bez výhrad, je nezvratně medializován. To nás vystavuje nekonečným verzím sebe samých i všech ostatních. Určitě se zdá, že máme k dispozici příliš mnoho informací – pro sebe i o sobě…“

„..pomalu, ale jistě se stáváme spíše hráči s informacemi a jejich tvůrci než těmi, od nichž se pouze očekává, že budou pracovat s předem danými informacemi.“

„..média se od života nijak neliší, ale měli bychom je, v nejširším slova smyslu, chápat jako jeho rozšíření: média život umocňují, zrychlují, přetěžují, zvětšují, přibližují, oddalují, redigují a zaměřují.“

„Pro význam o životě v médiích je cenný Taylorův názor, že vše, co má význam pro sociální tkanivo, je zároveň skutečné a imaginární. V tomto smyslu média umožňují účast na budování skutečnosti, protože nám připomínají, že jsme nevyhnutelně součástí společenské reality a tvarujeme ji.“

Comments are closed.