Panika a koronavirus

Panika, která propukla v českých obchodech kvůli korona viru, je dokonalou ukázkou jevu, kterému se říká sebenaplňující se proroctví.
Zároveň ukazuje zranitelnost té naší mediálními sděleními prošpikované doby, ve které nejsou rizikem ani tak události samotné, jako spíše jejich interpretace.
Sebenaplňující předpovědi říká, že pokud je teze (většinou nesprávná) shledána reálnou, způsobí reakci, v jejímž důsledku se původní myšlenka uskuteční. To zrovna můžeme sledovat v našich obchodech – dostatečné množství lidí se začalo domnívat, že v důsledku virového ohrožení ostatní lidé skoupí všechny potraviny, a tak se vydali se do obchodu koupit “aspoň něco” a skoupili co se dalo. A tak skutečně došlo na to, že regály zejí prázdnotou.
Podobný princip stál za burzovním krachem na Wall Street v roce 1929, kdy panika spustila hromadný výprodej akcií a strmý pád jejich cen, což v důsledku vedlo i k pádu bank a následně k nejhlubší světové hospodářské krizi.
Předpovědi, šeptanda, čili veřejné definice situace se tak stávají integrální součástí situace, čímž ovlivňují následný vývoj.
A to vidíme i my dnes.
Jestliže je určitá situace lidmi definovaná jako reálná, stává se reálnou ve svých důsledcích. A v určitém okamžiku přestane být skutečný stav věcí relevantním faktorem.
Velkou roli v tom hrají média, samozřejmě.
Dotýkáme se tu něčeho, čemu se říká formát četnosti. Naše mysl se přirozeně zaměřuje na události neobvyklé, podivné, výjimečné, extrémní či jinak se vymykající. O čemž média vědí. A využívají toho.
Lidé se nerozhodují podle toho, co je nejpodstatnější, ale podle toho, co se nejsnadněji vyhodnocuje. A my lidé intuitivně posuzujeme pravděpodobnost možných událostí podle toho, jak snadno nám přijdou na mysl. Ne podle faktů a racionálního zvážení rizik.
Proto se třeba bojíme létat, ale cestovat autem nám nevadí ( i když létání je asi tak 170x bezpečnější).
Proto se bojíme teroristů a ignorujeme malé, nenápadné hrozby, které nás o život připraví s mnohem vyšší pravděpodobností (třeba cigarety).
A proto preventivně v obraně před virem, který u nás zatím ani není skupujeme v obchodech všechno co nám přijde pod ruku, a zároveň zcela ignorujeme něco tak běžného, jako je třeba virus chřipky, který ročně zabije 2 tisíce z nás.
Tak lidi neblbněte, jo.

Líbil se vám článek? Podpořte mě na Patreonu!
Become a Patron!

Comments are closed.