Rané roky Franze Kafky

| Nezařazené

Zkraje roku vydalo nakladatelství Argo první díl kafkovské životopisné trilogie pod názvem Rané roky. Poprvé je tak do češtiny přeloženo dílo německého literárního vědce Reinera Stacha, který na něm pracoval dlouhých osmnáct let.

Kdo vlastně byl Kafka a co o něm víme? Dnes, po téměř stu letech od jeho úmrtí si ho můžeme jednoduše splést s všudypřítomným kafkovským kýčem, lákajícím do Prahy turisty, zaškatulkovat jej jako toho zmateného Němce, který nás vlastně už nemá proč zajímat. Jenže to by byl v prvním případě omyl a v druhém velká škoda.

Rané roky jsou knihou o Kafkově dětství, mládí, studiích, o prvních letech dospělosti. Právě v této době nachází Stach vlivy, které z Kafky utvořily právě takového člověka, kterým se následně stal. Odhaluje tak v dobovém a společenském kontextu a souvislotech klíč k osobnosti jednoho z nejvlivnějších spisovatelů dvacátého století. Klíč k jeho nedůvěře ve stálost lidských vztahů a světa, k pocitům osamělosti, pomíjivosti a chaosu právě se probouzející moderní doby.

Nenecháte-li se odradit objemem prvního svazku o šesti stech stranách a nahlédnete do něj, snadno vás uchvátí. Stach totiž jen nepopisuje suše životní milníky a úctyhodné dílo autora, vdechuje mu život způsobem, s jakým se u životopisů obvykle nesetkáváme. Přirozeně, lehce, přitom ale věrohodně zhmotňuje obraz prudce se proměňujícího se světa před první světovou válkou. Píše tak, že je lehko porozumět kontextu doby, národnostnímu napětí a třenicím mezi Čechy a Němci, motivacím jednotlivých členů Kafkovy rodiny, Kafkovi samotnému a stejně tak i jeho přátelům. Na stránkách Raných roků si právě díky tomu můžeme být schopni uvědomit Kafku jako živého, skutečného, dýchajícího a cítícího člověka. Reiner Stach tak svou knihou přiznává nejen důkladnou faktografickou, ale i literární ambici. V jeho podání získává životopis spíše románovou, strhující podobu. A rozhodně to není na závadu.

Comments are closed.