Snyderova Tyranie: Návod k obraně demokracie

| Glosy

Tyranie – 20 lekcí z 20. století je útlá kniha amerického historika Timothy Snydera, vydaná i v češtině. Snyder abstrahuje z pohnutých dějin minulého století jednoduchá a srozumitelná doporučení pro každodenní péči a obranu demokracie. Vypsal jsem několik vět z této skvělé knihy. 

  • Kdo se vzdá faktů, vzdá se svobody. Když ti přestane záležet na rozdílu mezi tím, co chceš slyšet, a tím, co je pravda, podvoluješ se tyranii.
  • Když nějakou informaci předáváš druhým, přijmi za ni odpovědnost.
  • Varuj se státu jedné strany. Podporuj systém více stran a braň pravidla demokratických voleb. Hlasuj v místních a státních volbách – dokud to jde.
  • Přijmi odpovědnost za podobu světa
  • Vykroč z řady. Chovat se nebo mluvit jinak než většina ti může připadat zvláštní. Ale bez tohoto nepohodlí není svobody.
  • Přispívej na dobrou věc. Bude to tvoje svobodné rozhodnutí, kterým podporuješ občanskou společnost a pomáháš druhým lidem konat dobro.
  • Ochraňuj veřejné instituce a braň je. Mluvit o „našich“ institucích máš právo jen tehdy, když jednáš v jejich zájmu.
  • Pokud tě někdo přesvědčuje, že bezpečí si lze zajistit jedině za cenu svobody, nejspíš ti chce upřít obojí.
  • Nenadálá pohroma, která vyžaduje zrušení brzd a protivah, rozpuštění opozičních stran, pozastavení svobody vyjadřování, práva na spravedlivý proces a tak dále, je starým trikem..
  • Miluj svoji vlast. Vlastenec chce, aby se národ snažil dostát svým ideálům – žádá po nás, abychom činili vše v souladu s tím nejlepším, co v nás je.

( Knihu česky vydalo v roce 2017 nakladatelství Paseka. Stojí méně než dvě stokoruny. )

Comments are closed.